Vyhláška o sústavnom vzdelávaní 74/2019

Vyhláška o sústavnom vzdelávaní 74/2019
File Size:
178.47 kB
Dátum:
04. apríl 2019

Vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka nadobudla účinnosť 15. marca 2019.