RKZL Bratislava - Aktuality

Sekretariát RKZL 27.12.2021-3.1.2022 pre dovolenku zatvorený

Čestné prehlásenie pacienta

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

! POZOR NA PONÚKANIE REGISTRÁCIE V REGISTRI LEKÁROV


V súčasnosti lekárov telefonicky kontaktuje firma, ktorá sa vydáva za oficiálny register zubných lekárov a núti lekárov k registrácii za poplatok, resp. s výzvou na úhradu poplatku za registráciu.
Odporúčame lekárom, firme poplatky za registráciu neuhrádzať.

Register lekárov vedie zo zákona Slovenská komora zubných lekárov
(§ 44), ktorá registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubného lekára (zákon č. 578/2004 Z.z.).