Materiály a dokumenty

..

19.4.2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 203

17.12.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 zo 16. decembra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu.

UZNESENIE VLÁDY SR č. 804

20.04.2020

Rozšírenie núdzového stavu na zamestnancov v zubných ambulanciách

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2020 schválila s účinnosťou od 18. apríla uznesenie č. 233/2020, ktorým rozšírila uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti aj na zamestnancov držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovaných ambulancií.

Uznesenie č. 233/2020

09.04.2020
 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie 
 
Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v oblasti zdravotníctva v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia 6. apríla 2020.
 
 

24.03.2020

Výzva zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov zdravotných poisťovní Ministerstvu zdravotníctva SR.

VÝZVA_MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

18.03.2020

Odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR

OSOBY S VYŠŠÍM RIZIKOM OCHORENIA - COVID-19

10 ODPORÚČANÍ KEĎ STE DOMA - COVID-19

POMOC SEBE A DRUHÝM - COVID-19

ČO ROBIŤ, AK STE CHORÝ - COVID-19

12.03.2020

Prezident SKZL poslal  predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv, JUDr. Kajetánovi Kičurovi, žiadosťo zabezpečenie respirátorov pre zubných lekárov. Očakávame skoré vyjadrenie, o ktorom vás budeme aktuálne informovať.

LIST PREDSEDOVI SPRÁVY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SR

11.03.2020

VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ KOMORY ZUBNÝCH LEKÁROV