Metodické usmernenia MZ SR

.

 

Aktualizované metodické usmernenia nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.
 
4.3.2021
 
Čestné vyhlásenie pacienta aktualizované k 4.3.2021 pred ošetrením v zubnej ambulancii.
 
 
Aktualizované metodické usmernenia nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.
 
14.1.2021
 
METODICKÉHO USMERNENIA HLAVNÉHO ODBORNÍKA PRE ODBOR ZUBNÉHO LEKÁRSTVA PRE POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSLTIVOSTI POČAS PANDÉMIE COVID-19
 
aktualizované k 11.01.2021
 
 
17.12.2020
 
METODIKA K TESTOVANIU NA PRÍTOMNOSŤ KORONAVÍRUSU SARS-CoV-2 SPÔSOBUJÚCEHO OCHORENIE COVID-19 pre AMBULANTNÝCH POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI RÝCHLYM ANTIGÉNOVÝM TESTOM
 
 
26.10.2020
 
Štandardné postupy - Zubné lekárstvo - ambulantná starostlivosť - akutalizácia 26.10.2020
 

ŠP pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve počas pandémie Covid-19

ŠP pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve počas pandémie - ošetrenie COVID-19 pacienta ako možný alebo pravdepodobný prípad

ŠP pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve počas pandémie ošetrenie COVID-19 potvrdeného pacienta

07.07.2020

AKTUALIZÁCIA

Čestné vyhlásenie pacienta 

Čestné vyhlásenie pacienta

20.05.2020

AKTUALIZÁCIA

Čestné vyhlásenie pacienta a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubné lekárstvo a pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – aktualizované 20.05.2020.

Zubný lekár poskytuje telefonickú podporu, manažment, vyšetrenie a ošetrenie pacienta počas štandardných hodín schválených príslušným VÚC pre ambulanciu zubného lekárstva (ďalej len “ambulancia”). Postupuje v súlade s aktuálnym znením Usmernenia Hlavného hygienika SR a platným štandardným, preventívno-diagnosticko-terapeutickým postupom pre COVID-19.

  • pred ošetrením je potrebné požiadať pacienta o vyplnenie a podpis Čestného vyhlásenia pacienta - používajte nové, aktualizované tlačivo

Metodické usmernenie - 3. aktualizácia

Čestné prehlásenie pacienta - 3. aktualizácia

04.05.2020

AKTUALIZÁCIA

V súvislosti s aktualizáciou MU MZ SR pre zubné lekárstvo dávame do pozornosti základné pointy pri ošetrovaní pacientov v zubných ambulanciách:
 
  • rozširujeme portfólio  výkonov z akútnych v podstate na výkony bežné, ktoré sme ošetrovali aj pred COVID-19
  • všetky zubno-lekárske výkony sa musia vykonávať s príslušným hygienickým ochranným zabezpečením
  • odporúčame obmedziť výkony turbínovou vŕtačkou
  • je nevyhnutné stále používať zvýšené OOPP
  • okrem OOPP je potrebné dodržiavať dezinfekčný postup v ambulancii
  • stále robiť prestávky medzi pacientmi na vyčistenie ambulancie germicídnym žiaričom
  • dodržiavať manažment pacienta v telefonickom objednávaní

Metodické usmernenie - aktualizácia

 

26.03.2020

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo, prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc. pripravila pre zubných lekárov metodické usmernenie ako postupovať v súčasnej epidemiologickej situácii. Primárnym účelom metodického usmernenia je poradiť zubným lekárom najvhodnejší a najbezpečnejší postup pri ošetrovaní pacientov v rôznych situáciách, preto metodické usmernenie nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu.

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a Čestné prehlásenie pacienta, ktoré 26.03.2020 Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo a uverejnilo v tomto znení:

Metodické usmernenie