Opatrenia ÚVZ SR

.

29.12.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

V znení novej vyhlášky ÚVZ SR č. 67/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len "vyhláška") sa závadza vo vzťahu ku zdravotníckym pracovníkom nasledovné:
- zdravotnícki pracovníci sú považovaní za osoby v osobitnom režime,
- za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len "OOPP") alebo s možným porušením použitých OOPP.

Vyhláška definuje pojem úzky kontakt ako kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Vyhláška ÚVZ SR _ čiastka 33/2020

 

30.10.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Vyhláška ÚVZ SR - 30.10.2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 30.10.2020

Vyhláška ÚVZ SR - 30.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - nové opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Úrad Verejného zdravotníctva SR - Usmernenia hlavného hygienika SR:

Usmernenie hlavného hygienika SR - 20.11.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 30.10.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 08.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 02.09.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 20.04.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 30.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 18.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 13.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 09.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR - 03.03.2020

07.04.2020
 
Zriadili linku výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 

Autor TASR
dnes 12:43


Bratislava 7. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zriadilo linku určenú výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
 
Ako priblížila, odpovede na svoje otázky dostanú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na telefónnom čísle 0911 989 989 a na e-mailovej adrese helpdeskkorona@health.gov.sk.
 
Verejnosti zasa slúžia k poskytnutiu informácií k téme nového koronavírusu call centrá Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií s telefónnym číslom 0800 221 234, a takisto webová stránka www.korona.gov.sk.

13.03.2020

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Call centrá Úradu Verejného zdravotníctva SR

  • Národné centrum zdravotníckych informácií -  0800 221 234
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

RÚVZ SR - ďalšie kontakty

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk