AKTUALIZOVANÉ - COVID-19 – Postup pre zubných lekárov

COVID-1

 

A K T U Á L N E

01.04.2020

Covid-19 - SKZL pre médiá
TA 3 - 01.04.2020 - TB J. Cigánikovej a M. Krajčího po výbore NR SR pre zdravotníctvo
Novinári sa zaujímali aj o aktuálnu situáciu a riešenie problémov s nedostatkom OOPP v zubných ambulanciách...
 
Covid-19 - SKZL pre médiá
TV Markíza - 31.03.2020 - Koronavírus: Mimoriadna relácia
Prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík hosťom v relácii Koronavírus: Mimoriadna relácia u redaktora Michala Kovačiča
Vstup prezidenta SKZL od 41:20

 

COVID-19 - Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

 

27.03.2020

Covid-19 - SKZL pre média

TV Markíza - Hlavné správy

Reportáž k súčasnej situácii v zubných ambulanciách.

Hlavné správy 27.03.2020

26.03.2020

Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci s hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo, prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc. pripravila pre zubných lekárov metodické usmernenie ako postupovať v súčasnej epidemiologickej situácii. Primárnym účelom metodického usmernenia je poradiť zubným lekárom najvhodnejší a najbezpečnejší postup pri ošetrovaní pacientov v rôznych situáciách, preto metodické usmernenie nemá charakter všeobecne záväzného právneho predpisu.

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 a Čestné prehlásenie pacienta, ktoré dnes Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo a uverejnilo v tomto znení:

Metodické usmernenie

Čestné prehlásenie

 

TLAČOVÁ SPRÁVA Slovenskej komory zubných lekárov

Bratislava, 26. marca 2020

Tlačová správa 26.03.2020

Covid-19 - SKZL pre média

TV JOJ - Hlavné správy-24.03.2020

V reportáži redaktorky Ivety Krupovej sa k súčasnej situácii na zubných ambulanciách vyjadrili členovia Slovenskej komory zubných lekárov - MDDr. Jakub Jánošík, MUDr. Milan Lehotský, MUDr. Peter Krošlák a prezident SKZL, MUDr. Igor Moravčík.

Príspevok môžete sledovať od 34:12

NOVINY TV JOJ

24.03.2020

Covid-19 - SKZL pre média

TA3 - TAK TAKTO?!

Situácia v zubných ambulanciách je napätá. Zubní lekári pracujú v bezprostrednej blízkosti úst pacienta a chýbajú im respirátory, dezinfekcia, neexistujú jednotné epidemiologické pravidlá, ani postupy. MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov bol hosťom redaktorky Anky Žitnej v relácii TA3 - TAK TAKTO?! Z dôvodu skrátenia dnešnej relácie pre mimoriadne tlačové besedy predstaviteľov vlády nestihol divákom TA3 povedať, že komora aktuálne transformuje nami vypracované Odporúčania na metodické usmernenie MZ SR o postupoch zubnolekárskej starostlivosti; že komora pripravuje špecifikácie nových hygienicko-epidemiologických postupov vzhľadom k aktuálnej pandémii COVID-19; že komora pracuje na tvorbe karanténnych centier, ktoré budú poskytovať zubnolekársku starostlivosť pacientom pozitívnym na COVID-19, alebo pacientom v karanténe; že komora apeluje na kompetentných zahrnúť zubnolekárske ambulancie do ekonomických opatrení pre podnikateľov a živnostníkov postihnutých pandemickými reštrikciami.

TA3 - relácia TAK TAKTO?!

Výzva zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov zdravotných poisťovní Ministerstvu zdravotníctva SR

Výzva_Ministerstvo zdravotníctva SR

 

20.03.2020

Covid-19 - SKZL pre médiá

20. 03. 2020, RTVS, Rádio Slovensko

Na poplach bijú v týchto dňoch aj stomatológovia. Sú koronavírusom ohrozenejší o to viac, že zasahujú priamo v ústnej dutine pacienta. Odpovedá prezident SKZL Igor Moravčík. Nahrávala Ľubomíra Goljerová.
 

19.03.2020

COVID-19 - Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

Usmernenie hlavného hygienika SR

 

V súvislosti s novými informáciami ohľadom šírenia vírusu COVID-19 vydala Slovenská komora zubných lekárov pokyny a odporúčané postupy pre zubných lekárov, ako majú postupovať pri ošetrení pacientov, aby minimalizovali riziko nákazy svojich pacientov, svojich kolegov a rovnako aj seba.

Pre lepšiu informovanosť verejnosti, ako sa majú zachovať v prípade potreby akútneho ošetrenia zubným lekárom, SKZL vydala odporúčania aj pre pacientov.

Postupy budeme upravovať podľa aktuálnej situácie COVID-19 na Slovensku.

Zubné ošetrenie - pokyny pre zubných lekárov

Čestné prehlásenie pacienta

Zubné ošetrenie - pokyny pre pacientov

Správne používanie OOPP

Odstránenie OOPP po použití

 

Letáky na stiahnutie - letáky si môžete vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste vo vašej čakárni, alebo ambulancii.

Zubné ošetrenie-pokyny pre zubných lekárov

Zubné ošetrenie-pokyny pre pacientov

18.03.2020

Odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR

Osoby s vyšším rizikom ochorenia - COVID-19

10 odporúčaní keď ste doma - COVID-19

Pomoc sebe a druhým - COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý - COVID-19

 

17.03.2020

 

ODPORÚČANIE PRE ZUBNÝCH LEKÁROV

Z VÚC dostávame informácie o priebežnom zasielaní odporúčaní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírnia prenosného ochorenia COVID-19, ktoré sú spracované na základe odporučenia SKZL.

V tejto mimoriadnej situácii vás žiadame o disciplínu, súčinnosť a vzájomnú podporu. Ak ordinujete  podľa odporúčaní SKZL, a to v skrátenom režime od 8:00 - 11:00 hod., je nevyhnutné dodržiavať prítomnosť na zubnej ambulancii a filtrovať pacientov podľa príznakov a cestovateľskej anamnézy. Zároveň upozorňujeme, že počas celej ordinačnej doby, shválenej konkrétnou VÚC, je nevyhnutné byť na telefonickej linke, komunikovať s pacientmi a riešiť, podľa závažnosti ich ďalší zubnolekársky postup.

Sledujeme a analyzujeme situáciu. Podľa vyjadrenia premiéra SR Petra Pellegriniho bude od stredy, 18.3.2020 pre všetkých zdravotníckych pracovníkov vyhlásený núdzový stav. Ak táto situácia nastane, komora spracováva pre vás postupy.

 

 
Covid-19 - SKZL pre médiá
17.3.2020, RTVS, Ranné správy
Prezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík bol hosťom v štúdiu RTVS a v dvoch blokoch sa venoval aktuálnej situácii v súvislosti s COVID-19. V prvom bloku hovoril o nedostatku respirátorov a ďalších OOP pre zubných lekárov, v druhom bloku vysvetlil divákom RTVS čo je COVID-19, ako sa máme správať, ako dodržiavať hygienické nariadenia, ..
 
 

16.03.2020

Covid-19 - SKZL pre médiá
16.3.2020, RTVS, Správy o 19:00 hod.
Komora odporúča zubným lekárom skrátiť ordinačné hodiny.
Príspevok SKZL od 00:21:05 - Ambulantní lekári pracujú v krízovom režime
 

Národné centrum zdravotníckych informácií sprístupnilo novú web stránku.

Nová web stránka okrem základných informácií o novom koronavíruse, príznakoch ochorenia, preventívnych a protiepidemických opatreniach ponúka aj oznámenia o aktuálnych platných nariadenia štátu a inštitúcií. "Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede. Táto sekcia pomôže občanovi zorientovať sa. Vybrali sme ich na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na našu infolinku", zdôraznil generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

 

COVID-19 - Aktuálne Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Opatrenie UVZ SR 15.3.2020

Opatrenie UVZ SR 12.3.2020

15.03.2020

Dňa 15.3.2020 sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie Prezídia Slovenskej komory zubných lekárov a Krízového štábu SKZL, ktoré rozhodlo a vydalo nasledovné komuniké pre zubné ambulancie v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, ktoré má zabrániť šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Komuniké Slovenskej komory zubných lekárov bolo zaslané predsedom VUC ako aj vedúcim odborov zdravotníctva VUC.

Núdzový stav - postup SKZL pre zubných lekárov

Vyjadrenie pre médiá - Prezident Slovenskej komory zubných lekárov

15.03.2020

OZNAM

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území Slovenskej republiky bude sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov ako aj sekretariáty Regionálnych komôr zubných lekárov zatvorené a k dispozícii budú zubným lekárom telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

13.03.2020

Súhrn opatrení po krízovom štábe z 12.03.2020

Súhrn opatrení po krízovom štábe

COVID-19_Aktualizované Usmernenie hlavného hygienika SR

Aktualizácia - Usmernenie hlavného hygienika SR

13.03.2020

Covid-19 - SKZL pre médiá
13.3.2020, RTVS, Hlavné správy
Zubní lekári prijímajú viaceré opatrenia. Sú vystavení väčšiemu riziku, keďže ošetrujú v ústnej dutine.
príspevok SKZL od 00:10:32
 
13.3.2020, RTVS, Ranné správy
Viceprezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Jozef Hudec v priamom vstupe hovoril aké opatrenia zavádzajú zubné ambulancie v súvislosti  so šírením koronavírusu.

 

UŽITOČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

RÚVZ - kontakty

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk

 

12.03.2020

Prezident SKZL poslal  predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv, JUDr. Kajetánovi Kičurovi, žiadosťo zabezpečenie respirátorov pre zubných lekárov. Očakávame skoré vyjadrenie, o ktorom vás budeme aktuálne informovať.

List predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR

12.03.2020

V súvislosti s nepriaznivým vývojom vo výskyte ochorenia COVID-19, a tiež s ohľadom na zamedzenie šírenia infekcie žiadame zubných lekárov, členov aj nečlenov, aby svoje žiadosti o akékoľvek požadované administratívne úkony voči sekretariátom Slovenskej komory zubných lekárov riešili telefonicky, prípadne elektronickou alebo bežnou poštou.

Osobné návštevy na jednotlivých sekretariátoch v rámci stránkových hodín nebudú z dôvodu preventívnych opatrení možné až do odvolania.

 

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu so šírením infekcie COVID-19 prezident Slovenskej komory zubných lekárov, MUDr. Igor Moravčík, dnes požiadal predsedu vlády SR a ministra zdravotníctva SR Petra Pellegriniho o urýchlené a bezodkladné zabezpečenie dostupnosti respirátorov FFP3, prípadne FFP2, ako aj dezinfekčných prostriedkov pre dentálne tímy v rámci Slovenska. Veríme, že pán premiér bude komoru v krátkom čase informovať o riešení tejto situácie.

Aktualizujeme ODPORÚČANIA PRE ZUBNÝCH LEKÁROV na zabránenie šírenia infekcie COVID-19 a prikladáme PREHLÁSENIE, ktoré Vám pacient vyplní pri vstupe do čakárne a ktoré si založíte do zdravotnej dokumentácie pacienta.

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

- call centrá Úradu Verejného zdravotníctva SR

  • Národné centrum zdravotníckych informácií -  0800 221 234
  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

 

Sledujte stránku www.skzl.sk a facebook Slovenská komora zubných lekárov.

Členovia SKZL,  informácie z komory dostávate aj na Vaše e-mailové adresy. V prípade, že ste člen/-ka SKZL a nedostali ste hromadný e-mail z adresy skzl@skzlsk.sk, napíšte na register@skzl.sk a aktualizujte Vašu e-mailovú adresu. Je potrebné, aby ste spolu so svojou e-mailovou adresou poslali aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý si stiahnete TU.

Vaše prípadné dotazy posielajte e-mailom na sekretariatskzl@skzl.sk  

Na základe usmernenia Európskej rady zubných lekárov - CED, vydala Slovenská komora zubných lekárov odporúčania s dodržiavaním základných hygienických návykov, ktoré môžu zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19 v zubných ambulanciách.

Postup pre posúdenie rizika u pacientov v zubných ambulanciách

Odporúčania pre zubných lekárov

Odporúčania pre pacientov

Leták odporúčame vytlačiť a umiestniť do čakárne zubnej ambulancie.

Vyhlásenie Slovenskej komory zubných lekárov

Usmernenie hlavného hygienika SR, Mgr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD.