Doporučené postupy EAPD – sedácia

Rada SKZL odporúča:

Pri použití sedácie  pri vedomí u pacientov mladších ako 18 rokov veku dodržiavať "DOPORUČENÉ POSTUPY Európskej akadémie detskej stomatológie pre sedáciu v detskom zubnom lekárstve" (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry).

 

Doporučené postupy EAPD pre sedáciu v detskom zubnom lekárstve