NCZI Informuje: Vypnutie eVv3-eZdravie

 

Vážení zdravotnícki pracovníci,

Informujeme vás, že dňa 30. 6. 2021 dôjde k dlhodobo plánovanému vypnutiu služieb eVyšetrenia vo verzii 3.

Znamená to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí svoje informačné systémy neaktualizovali na verziu eVyšetrenia v5 alebo v6, nebudú môcť po uvedenom dátume elektronicky zapisovať a čítať  záznamy z vyšetrenia/prepúšťacie správy, prípadne využívať ďalšie súvisiace služby.

Odporúčame v prípade potreby kontaktovať svojho dodávateľa IS a overiť si stav a spôsob aktualizácie služieb eVyšetrenia tak, aby neprišlo k ich výpadku. Ak príde k výpadku služieb eVyšetrenia, bude potrebné  tlačiť dokumentáciu súvisiacu s vyšetrením pacienta v zmysle platnej legislatívy.

Dodávatelia IS boli o uvedenej zmene dostatočne a v predstihu informovaní.

Po 30.6.2021 bude možné používať iba služby eVyšetrenia vo verzii v5 a v6.

Doporučujeme preveriť si verziu služieb eVyšetrenia vo vašom PC i v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu (krízová situácia, iné) momentálne neposkytujete služby obyvateľstvu a v súčinnosti s dodávateľom IS aktualizovať služby eVyšetrenia  ešte pred termínom 30.6.2021.