SKZL k preventívnym prehliadkam za rok 2021

 
 
Tlačová správa SKZL k vypusteniu povinnosti absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku ako podmienku úhrady zdravotných výkonov v základnom prevedení poskytnutých v súvislosti so zubným kazom z verejného zdravotného poistenia na rok 2022.  
 
 

Tlačová správa