StressApp - bezplatná aplikácia pre zdravotníckych pracovníkov

V januári 2021 uskutočnila Slovenská komora psychológov prieskum o možnom výskyte akútnej stresovej poruchy, symptómov úzkosti a depresie u zdravotníckych pracovníkov, na základe ktorého vznikla aplikácia StressApp.  

Aplikácia je určená prioritne pre zdravotníckych pracovníkov a predstavená bola na tlačovej konferencii Národného onkologického ústavu v Bratislave 7.4.2021 na Svetový deň zdravia.

Zdravotníci v nej nájdu možnosť screeningu a sebadiagnostiky a na základe výstupov podľa princípu semaforu svojpomocné techniky na zvládanie záťaže a prežívaných symptómov alebo kontakty na psychológov v prípade, že je to potrebné. Rovnako má i edukačný charakter.

Bezplatne stiahnutie aplikácie TU.

Pre iOS zatiaľ nie je dostupná, ale využiť ju môžete na web stránke.

StressApp - Informačný leták