STRETNUTIE KLUBOV STOMATOLÓGIE 2020

Regionálna komora zubných lekárov Trnava Vás pozýva na

STRETNUTIE KLUBOV STOMATOLÓGIE,

ktoré sa bude konať dňa 6.3.2020 od 8.30 hod. v Piešťanoch.

Viac informácií nájdete na našej stránke, kde sa zároveň môžete na akciu zaregistrovať.

STRETNUTIE KLUBOV STOMATOLÓGIE 2020

PROGRAM