Termín zúčtovania odmien do 31.5.2021

 

 

Na zúčtovanie odmien za I. líniu stačí vyplniť elektronický formulár! (21.5.2021) Ministerstvo zdravotníctva SR potvrdilo, že pre splnenie povinnosti zúčtovania odmien je nevyhnutné vyplniť elektronický formulár NCZI a tento elektricky odoslať.

Upozorňujeme, že poskytovatelia, ktorí elektronický formulár NCZI nevyplnia a elektronicky neodošlú, môžu byť predmetom ďalšieho konania zo strany MZ SR.

Termín na predloženie zúčtovania za finančné prostriedky pridelené zdravotníckym pracovníkom sa v prvej línii predlžuje na základe rozhodnutia MZ SR do 31.05.2021.

Link:  http://www.nczisk.sk/Pages/default.aspx.