WEBINÁR - Zubné lekárstvo v čase pandémie COVID-19

Online vzdelávanie

 

 

Súčasné opatrenia spojené s nákazou COVID-19 nedovoľujú, aby boli organizované vzdelávacie akcie, na ktorých by sme sa mohli stretávať a spoločne sa vzdelávať.

Jednou z nových aktivít  sústavného vzdelávania zubných lekárov, ktorú Slovenská komora zubných lekárov pre vás v tejto mimoriadnej situácii pripravila v spolupráci so spoločnosťou GSK Consumer Healtcare, je online webinár k aktuálnej téme "ZUBNÉ LEKÁRSTVO V ČASE PANDÉMIE COVID-19".  

Uskutoční sa v stredu - 29.4.2020 od 16:00 - 18:00 hod. a SKZL priradila za účasť na tomto webinári 2 kredity. 

Webinár je ZDARMA.

Program a podmienky registrácie