XIV. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI

REGIONÁLNA KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV TRENČÍN
pozýva na

 XIV. POVAŽSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNI
 Hotel Panorama, Trenčianske Teplice
 
09.-11.septembra 2021

Sekretariát RKZL Trenčín informuje, že je možné sa registrovať na kongres aj v tomto čase (majú ešte voľnú kapacitu).
Platobné údaje nájdete v pozvánke.

Wellness Hotel Panorama **** | Hotel Trenčianske Teplice

Pozvánka na XIV.PSD 09.-11.09.2021