Médiá

ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA

Baktérie odolné voči antibiotikám, známe ako „superbaktérie”, si denne vyžiadajú život takmer 90 ľudí v EÚ/EHP

Zubnú infekciu je najlepšie liečiť zubným zákrokom. Antibiotiká sú indikované iba vtedy, ak je dentogénna infekcia sprevádzaná horúčkou, malátnosťou alebo systémovými príznakmi, ako je opuch, lymfadenopatia, trismus. Pacient s príznakmi sepsy by mal byť ihneď odoslaný na klinické pracovisko.

Proti antibiotickej rezistencii bojujme prevenciou zubného kazu!

Odporúčaný POSTUP CED/ERO Spoločnej pracovnej skupiny v predpisovaní antibiotík zubným lekárom