Médiá

Benefit pre členov SKZL – „NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ“

Slovenská komora zubných lekárov pripravila na základe rámcovej zmluvy  so spoločnosťou RZP, a. s. program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ so zľavou z účastníckeho poplatku pre členov SKZL. Obsah vzdelávacieho programu je rozšírený o problematiku KPR a riešenia náhlych stavov v ambulancii zubného lekárstva.

Účastnícky poplatok:
70 € – zubný lekár, člen SKZL
90 € – zubný lekár, nečlen SKZL
54 € – sestra, dentálna hygienička a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva
(v cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán.)

Ďalšie zľavy pre členov SKZL:
– zľava 100 € z ceny pri zakúpení resuscitačného setu
– zľava 150 € z ceny pri zakúpení AED