Médiá

Benefit pre členov SKZL – „NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ“

Účastnícky poplatok:

Slovenská komora zubných lekárov pripravila na základe rámcovej zmluvy  na rok 2019 so spoločnosťou RZP, a.s. program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ so zľavou z účastníckeho poplatku pre členov SKZL. Obsah vzdelávacieho programu je rozšírený o problematiku KPR a riešenia náhlych stavov v ambulancii zubného lekárstva.

Účastnícky poplatok:
46 € – zubný lekár, člen SKZL
60 € – zubný lekár, nečlen SKZL
39 € – sestra, dentálna hygienička a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva
(v cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán.)

Ďalšie zľavy pre členov SKZL:
– zľava 100 € z ceny pri zakúpení resuscitačného setu
– zľava 140 € z ceny pri zakúpení AED

Ponukový list

Ponuka termínov s možnosťou online registrácie

Akreditácia RZP, a.s.

Obsah vzdelávacieho programu a pozvánka

Resuscitačné vybavenie