Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Benefit pre členov SKZL – „NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ“

AKCIA PRE ČLENOV SKZL

Slovenská komora zubných lekárov pripravila na základe rámcovej zmluvy  so spoločnosťou RZP, a. s. program sústavného vzdelávania „Neodkladná podpora životných funkcií“ so zľavou z účastníckeho poplatku pre členov SKZL. Obsah vzdelávacieho programu je rozšírený o problematiku KPR a riešenia náhlych stavov v ambulancii zubného lekárstva.

Účastnícky poplatok:
70 € – zubný lekár, člen SKZL
90 € – zubný lekár, nečlen SKZL
54 € – sestra, dentálna hygienička a iné nelekárske povolania v ambulancii zubného lekárstva
(v cene je publikácia „Neodkladná resuscitácia“ v rozsahu 72 strán)

Ďalšie zľavy pre členov SKZL:
– zľava 100 € z ceny pri zakúpení resuscitačného setu
– zľava 150 € z ceny pri zakúpení AED