Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Blahoželáme novým čeľustným ortopédom

1

Kandidáti so skúšobnou komisiou (sprava: Irena Klímová, Gabriela Alexandrová, Monika Králiková, Hadi M. Beheshti a Simona Dianišková).

Blahoželáme MDDr. Monike Králikovej a MUDr. Hadimu M. Beheshtimu. V piatok 21.10.2016 úspešne absolvovali záverečná špecializačnú skúšku v odbore Čeľustná ortopédia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Skúške sa podrobili po absolvovaní trojročného školiaceho miesta na SZU. Obaja pred komisiou skúšku úspešne zložili, doktorka Králiková s vyznamenaním.

Nasledujúca špecializačná skúška bude 9.decembra 2016.

 

ba 1

Lektori a odborná inštruktorka spolu s postgraduálnymi študentmi Oddelenia čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave.