Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Bližšie k starostlivosti o ústne zdravie

ŽIACI V PLAVECKOM ŠTVRTKU SA AKTÍVNE ZAPOJILI DO MODELOVEJ EDUKAČNEJ AKTIVITY „NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA“

SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV sa spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podieľala na uskutočnení vzorovej hodiny ústneho zdravia v rámci pilotného projektu školského zdravotníckeho pracovníka.

Modelovú hodinu viedla MDDr. Michaela Lifková z Výboru SKZL pre prevenciu. Na názornom príklade bola demonštrovaná možnosť školského zdravotníka participovať na edukácii žiakov v oblasti ústneho zdravia.

V súvislosti s vyhlásenou výzvou Plánu obnovy a odolnosti na predkladanie žiadostí na „Zdravotníckeho pracovníka v materskej, základnej a strednej škole“ sa edukačnej vzdelávacej aktivity na komunitnej Základnej škole v Plaveckom Štvrtku zúčastnila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Svetlana Síthová a štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská.

V zaradení výchovy o ústnom zdraví a jeho vplyve na celkové zdravie do vzdelávacieho procesu vidí Slovenská komora zubných lekárov cestu systematického znižovania kazivosti chrupu na Slovensku a odbúrania strachu z návštevy zubnej ambulancie.

Náplň práce školského zdravotníka by v oblasti ústneho zdravia spočívala v edukácii jednoduchých princípov starostlivosti o ústnu dutinu a primárnej prevencii vzniku zubného kazu.

Žiakom ZŠ boli interaktívnou formou prezentované základné piliere ústneho zdravia a význam pravidelného absolvovania preventívnych prehliadok u zubného lekára. Téma „Nebojím sa zubného lekára“ sa ukázala ako veľmi aktuálna, nakoľko veľa prítomných detí potvrdilo strach z návštevy zubnej ambulancie.

Slovenská komora zubných lekárov na základe vyššie uvedeného pripravuje v októbri tohto roka pokračovanie pilotného projektu online vyučovacej hodiny priamo z prostredia zubnej ambulancie.

Slovenská komora zubných lekárov, ako jediný odborný garant zubného lekárstva, dáva najvyšší dôraz na prevenciu a správnu a kvalitnú starostlivosť o ústnu dutinu. Preto bude i naďalej vyvíjať maximálne úsilie o začlenenie edukačnej hodiny do vyučovacieho procesu a bude podporovať každú dobrú aktivitu na školách, smerom k občanom.

Poďakovanie patrí ministerstvu školstva a ministerstvu zdravotníctva, že spoločne sme začali a spoločne musíme aj pokračovať.