Médiá

Ochrana osobných údajov

Dohľad nad spracovaním osobných údajov Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v IS – Evidencia uplatnených práv osôb v zmysle GDPR Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v IS – Evidencia členov Slovenskej komory zubných lekárov Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov v IS – KIS 1-priestor prístupný verejnosti Informačná povinnosť o spracúvaní osobných údajov […]

Faktúry

ROK 2023 – zoznam faktúr k 19. 12. 2023