Médiá

Tri zdravotnícke komory sa nechcú prizerať úpadku zdravotníctva

Bratislava tlačová správa, 14. september 2023 Prezidenti Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory iniciovali diskusné stretnutie so zdravotníckymi expertmi politických strán o profesijnej samospráve, úhradových mechanizmoch i úlohe farmaceutov v modernom zdravotnom systéme. Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ otvoril diskusiu témou postavenia profesijných komôr v rámci slovenskej zdravotníckej […]

Aký bude rok 2023 v zubných ambulanciách. Budeme mať aj na kvalitnú zubnú starostlivosť?

Tlačová správa, Bratislava, 16. 2. 2023 Čo čaká zubné ambulancie v roku 2023. Budú mať pacienti nielen dostupnú ale aj kvalitnú zubnú starostlivosť? (MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov) a) Nesúlad v štatistických dátach. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej SKZL) registrovala v roku 2021 takmer 3 900 zubných lekárov, pričom Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej NCZI) evidovalo […]

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021 Tlačová správa, 24. 1. 2023 Stav chrupu populácie na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý. Preto Slovenská komora zubných lekárov nie je spokojná s percentuálnym počtom absolvovaných preventívnych prehliadok u zubných lekárov v roku 2021. Aj keď môžeme konštatovať, že máme najvyššie percento uskutočnených prevencií v rámci ambulantných segmentov, […]

Komora zubných lekárov k navrhovanému štátnemu rozpočtu na rok 2023

Tlačová správa, 12. 12. 2022 Slovenská komora zubných lekárov pozorne sleduje schvaľovacie procesy zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Tak, ako každý rok, zásadne nesúhlasí s navrhovaným percentuálnym vyčíslením verejného zdravotného poistenia za poistencov štátu, ktoré sa z roka na rok znižuje. Už pred takmer desiatimi rokmi sme, organizácie zastupujúce zdravotníkov a pacientov, žiadali platbu na úrovni minimálne […]

Lekári, zubní lekári a farmaceuti spoločne za kvalitnejšiu samosprávu

Tlačová správa, 19. október 2022 Nedostatok financií nie je jediný problém zdravotníctva. Východiskovým bodom pre riešenie všetkých problémov v rezorte je správne nastavenie systému. Zhodli sa na tom predstavitelia troch zdravotníckych komôr – Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory, ktorí dnes v Bratislave podpísali spoločné Memorandum o spolupráci. To má symbolicky poukázať nielen […]

Bližšie k starostlivosti o ústne zdravie

TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 22. 6. 2022 ŽIACI V PLAVECKOM ŠTVRTKU SA AKTÍVNE ZAPOJILI DO MODELOVEJ EDUKAČNEJ AKTIVITY „NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA“ SLOVENSKÁ KOMORA ZUBNÝCH LEKÁROV sa spolu s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podieľala na uskutočnení vzorovej hodiny ústneho zdravia v rámci pilotného projektu školského zdravotníckeho pracovníka. Modelovú hodinu viedla MDDr. Michaela […]

TLAČOVÁ KONFERENCIA SKZL

TLAČOVÁ SPRÁVA, Bratislava, 27. 1. 2022 Aktuálna situácia ošetrovania pacientov v zubných ambulanciách Zubné ambulancie ošetrujú pacientov v štandardnom režime so zvýšeným hygienicko-epidemiologickým režimom. Stále platí objednávanie a konzultácia so zubným lekárom telefonicky, alebo mailom. Zubní lekári sa správajú zodpovedne a profesionálne (viď prieskum) voči pacientom a dentálnym tímom. Čo má občan vedieť k situácii o odložených preventívnych prehliadkach Vzhľadom na […]

SKZL k preventívnym prehliadkam za rok 2021

Tlačová správa, 9. 12. 2021 Slovenská komora zubných lekárov tak ako tomu bolo aj pre rok 2021, žiada vypustiť povinnosť absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku ako podmienku úhrady zdravotných výkonov v základnom prevedení poskytnutých v súvislosti so zubným kazom z verejného zdravotného poistenia pre rok 2022.  Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 absolvovalo […]

SKZL spúšťa online edukačnú kampaň pre deti ZŠ – NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA

Tlačová správa, 10.10.2021 Slovenská komora zubných lekárov spúšťa na základných školách online edukačnú kampaň NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA Aliancia pre budúcnosť bez zubného kazu (Alliance for a Cavity-Free Future) vyhlásila 14. október  za Svetový deň pre budúcnosť bez zubného kazu. Cieľom aliancie je, aby každé dieťa narodené po roku 2026 bolo bez výskytu zubného kazu […]

SKZL považuje zníženie platieb za poistencov štátu za nepochopiteľné

Tlačová správa, 6. 10. 2021 Slovenská komora zubných lekárov považuje, a to práve v čase eskalácie tretej vlny pandémie kde sa nám plnia nemocnice covid pacientami a chýba zdravotnícky personál, za nepochopiteľné vyjadrenie ministra financií k zníženiu platieb za poistencov štátu. Ak chceme fungujúce a kvalitné zdravotníctvo, ktoré prinesie občanom lepšiu kvalitu života, s ohľadom na dĺžku života  v zdraví, je potrebné […]