Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Prejavy kožných ochorení v ústach

Prejavy kožných ochorení v ústach prof. MUDr. Neda Markovská Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia ústnej sliznice sa prejavujú ako biela plocha, sú pomerne časté, sú si podobné, komplikujú diferenciálnu diagnostiku,   pri neskorom rozpoznaní a dlhom trvaní bez liečby sa môžu zaradiť medzi vážne stavy. Lichen planus ústnych slizníc   Predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce kožné ochorenie ústnej sliznice […]

Chronické zápaly pľúc

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.   Chronické zápaly pľúc Treťou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku sú ochorenia dýchacej sústavy – pľúc. Ich počet sa medziročne zvyšuje – chronická bronchitída, chronická obštrukčná choroba pľúc. Tieto ochorenia sú vyvolané predovšetkým fajčením (klik na fajčenie) Zároveň sú úzko ovplyvnené parodontitídou. K prenosu a vzájomnej výmene baktérií dochádza viacerými cestami : – […]

Diabetes mellitus

Diabetes mellitus – aká je skutočnosť ? Celosvetový trend neustáleho zvyšovania počtu pacientov Vek je dôležitý faktor vzniku DM typ 2 a počet pacientov narastá úmerne so starnutím a s predlžujúcim sa vekom človeka. na Slovensku DM typ 2 postihuje 85 % zo všetkých diabetikov V Európe je najvyšší počet detí s DM typ 1 oproti štátom sveta. Oveľa častejšie sú postihnutí […]

Vysoký krvný tlak a ochorenia srdca

prof. MUD. Neda Markovská, CSc. Ochorenia srdca a ciev a ústne zdravie Podľa štatistických údajov najčastejšou príčinou úmrtia obyvateľov na Slovensku sú ochorenia obehovej sústavy – ochorenia srdca a ciev = ischemické choroby srdca, cievne choroby mozgu, iné choroby tepien, malých tepničiek a pod.(štatistika NCZI 2018) Je dokázaný vplyv neliečených zápalových stavov v ústnej dutine na zhoršenie stavu srdca a […]

Fokálna infekcia

Poslal Vás Váš všeobecný lekár alebo iný špecialista všeobecnej medicíny na vyšetrenie „zubných fokusov“ k zubnému lekárovi? Viete prečo je dôležité ich objaviť a okamžite tento stav riešiť? Pri vyšetrení ide o zistenie prítomnosti ložiskovej infekcie zubného pôvodu (odborný názov – fokálna dentogénna infekcia). Čo je ložisková infekcia v ústnej dutine a aké je jej […]