Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

E-learning/AD test

BYŤ ČLENOM SA OPLATÍ Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so spoločnosťou EduProfiPharm pripravila pre zubných lekárov možnosť e-learningového vzdelávania formou autodidaktických testov (AD test), ktoré môžete vyplniť online a získať tak časť kreditov pre splnenie podmienky sústavného vzdelávania. AD test sa vykonáva v rámci e-learningových vzdelávacích aktivít zaevidovaných v zozname kreditovaných vzdelávacích akcií podľa čl. 5 […]

Pre organizátorov

Pre organizátorov Slovenská komora zubných lekárov za účelom zabezpečovania sústavného vzdelávania pre zubných lekárov zverejňuje Usmernenie ku realizácii neakreditovaných vzdelávacích aktivít a vzorové žiadosti. Usmernenie upravuje podmienky: Zverejňovania vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích podujatí SKZL (Žiadosť o zaevidovanie VA v kalendári vzdelávacích podujatí SKZL). Spolupráce s Komorou pri organizovaní vzdelávacej aktivity (Žiadosť o spoluprácu so SKZL). Organizácie […]