Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pokyny pre autorov

Publikovaný článok je majetkom časopisu Stomatológ. Použiť jeho text, obrázky, tabuľky alebo grafy v inej publikácii je možné len na základe riadne zaznamenanej citácie alebo so súhlasom redakcie Slovenskej komory zubných lekárov.  K publikovaniu sú vhodné články obsahujúce niektorú  z nasledujúcich druhov informácií: Záznamy z pôvodných výskumov Pôvodné klinické pozorovania spojené s analýzou a diskusiou […]

Register

Podmienky registrácie Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská komora zubných lekárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubný lekár. Zdravotnícky pracovník a výkon zdravotníckeho povolania  Zápis do registra Pre úspešný zápis do registra zubných lekárov […]

Dokumentácia PZS – v rámci medicínskych povinností

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, odstúpenie od dohody, výpis Dokumenty na stiahnutie: 1. Dohoda o poskytovaní ZS 2a – Odstúpenie od Dohody – spory 2b – Odstúpenie od Dohody – vyťaženie 3. Vyhotovenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie Zdravotná dokumentácia, informovaný súhlas Dokumenty na stiahnutie: 1. Vestnik_Zdravotná dokumentácia + informovaný súhlas (príl. č. 5) Zaznam_odmietnutie_info_suhlasu_2014 Zaznam_odvolanie_info_suhlasu_2014 […]