Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Revízne manuály

VšZP – elektronické podpisovanie dodatkov – manuál Elektronické podpisovanie – manuál Zoznam vzťahových špecialistov, ktorých môžete v prípade potreby kontaktovať. Pomôžu vám s procesom podpisovania, v prípade potreby aj formou osobnej návštevy: špecialista vzťahov pre PZS BB kraj Tomáš Dolinský +421 948 037 218 tomas.dolinsky@vszp.sk špecialista vzťahov pre PZS BA kraj Peter Mikoláš +421 948 […]

Antibiotická rezistencia

Baktérie odolné voči antibiotikám, známe ako „superbaktérie”, si denne vyžiadajú život takmer 90 ľudí v EÚ/EHP Zubnú infekciu je najlepšie liečiť zubným zákrokom. Antibiotiká sú indikované iba vtedy, ak je dentogénna infekcia sprevádzaná horúčkou, malátnosťou alebo systémovými príznakmi, ako je opuch, lymfadenopatia, trismus. Pacient s príznakmi sepsy by mal byť ihneď odoslaný na klinické pracovisko. […]

Postupy v ZL

Rada SKZL odporúča: Pri použití sedácie  pri vedomí u pacientov mladších ako 18 rokov veku dodržiavať „DOPORUČENÉ POSTUPY Európskej akadémie detskej stomatológie pre sedáciu v detskom zubnom lekárstve“ (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry). Pripravujeme ďalšie postupy, o ktorých vás budeme informovať a zverejňovať na web stránke.

Distribúcia a kontakt

Termíny uzávierok a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ  Termíny uzávierok pre rok 2024 Redakčná rada časopisu ZUBNÝ LEKÁR Redakčná rada časopisu STOMATOLÓG ZUBNÝ LEKÁR PhDr. Lujza Hanovášéfredaktorkatel.: +421 2 4820 4076e-mail: zubnylekar@skzl.sk Ing. Helena Šulík Šalingováinzerciatel.: +421 2 4820 4073e-mail: inzercia@skzl.sk  STOMATOLÓG MUDr. Juraj Strecha, PhD. predseda redakčnej radye-mail: strecha@medima.sk PhDr. Lujza Hanováredakcia, inzerciatel.:      +421 […]

Predplatné časopisov

Časopisy Zubný lekár a Stomatológ sú zasielané členom Slovenskej komory zubných lekárov zdarma. Časopis Zubný lekár vychádza od 1. januára 2015 ako dvojmesačník (6x ročne), v náklade 3100 ks. Ročné predplatné časopisu je 35,- € s DPH. Časopis Stomatológ je odborný, recenzovaný časopis, ktorý vychádza od 1. januára 2013 dvakrát ročne, v náklade 3100 ks. Ročné predplatné časopisu je […]