Médiá

Cenník inzercie

Cenník a podmienky inzercie v časopise ZUBNÝ LEKÁR a STOMATOLÓG na rok 2024 Časopis Zubný lekár vydáva Slovenská komora zubných lekárov ako informačný dvojmesačník 6 x ročne a časopis Stomatológ vychádza 2x ročne. Termíny uzávierok a distribúcie časopisov ZUBNÝ LEKÁR a STOMATOLÓG pre rok 2024 STOMATOLÓG Cenník inzercie časopisu Stomatológ ZUBNÝ LEKÁR Plošná inzercia: Prehľad […]