Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Čo je pečať SKZL

Význam pečate SKZL

skzl-logo

Pečať SKZL

Slovenská komora zubných lekárov zapožičiava svoju pečať vybraným výrobkom v odbore replica rolex milgauss osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu a parodontopatiám a taktiež projektom prevencie zubného kazu už od roku 1999.

Slovenská komora zubných lekárov každoročne stanovuje kritériá zapožičiavania pečate SKZL vybraným výrobkom.
Základnými kritériami hodnotenia vybraných výrobkov pre rok 2006 sú hlavne:

  • účinnosť v prevencii zubného kazu a parodontopatií
  • kvalita dosahovanej ústnej hygieny
  • vzťah medzi prejednanou cenou a úžitkovou hodnotou
  • rozdiel a priorita voči ostatným porovnateľným výrobkom

 

Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, ktorá je producentom alebo výhradným zástupcom producenta vybraného výrobku na území Slovenskej republiky.

Žiadosti môžete podávať na adresu:
Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne Ing. Alica Bednárová na tel. čísle 02/4820 4075 alebo e-mailom na adrese ekonom@skzl.sk

Význam pečate

Pečať Slovenskej komory zubných lekárov v grafickej podobe predstavuje Möbiusovou slučku. Tento symbol neoddeliteľnosti nie náhodou spája stomatológiu ako vedu, stomatológov, ako odborníkov čo ju aplikujú a pacientov, ktorým je potrebné odstrániť a zmierniť ich ťažkosti.

Pečať Slovenskej komory zubných lekárov je od roku 1999 zapožičiavaná pomôckam a preparátom používaným v stomatológii a preventívnym projektom, zameraným na podporu a ochranu orálneho zdravia obyvateľstva SR. Ocenenie preventívnych metodík správne orientuje zubných lekárov a dáva im do rúk najefektívnejšie a vysoko účinné spôsoby, čo umožňuje najoptimálnejšiu liečbu.

Získanie pečate predstavuje ocenenie stavovskej organizácie jedinečným výrobkom a metodikám, na podklade prísnych testov a klinických sledovaní, realizovaných poprednými odborníkmi v danej oblasti. Zároveň slúži ako vodítko pre spotrebiteľskú verejnosť a predajcov, čím zaručuje správnosť voľby pri výbere a predaji výrobku.

Slovenská komora zubných lekárov sa zapožičaním svojej pečate snaží podnietiť vývoj a výrobu produktov tak, aby tieto spĺňali všetky kritériá potrebné na jej získanie.