Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

COVID-19 – Zachráni nová vláda kolaps zubných ambulancií?

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava, 26. marca 2020

Včera, 25.3.2020 sa po prvý raz kompetentní vyjadrili k distribúcii osobných ochranných prostriedkov aj pre zubných lekárov. Osobné ochranné prostriedky vyššieho typu budú distribuované prednostne tým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí majú najvyššiu pravdepodobnosť kontaktu s pacientmi nakazenými koronavírusom. Uvádza sa to v stanovisku Ministerstva zdravotníctva SR. „Sú to hlavne záchranky, urgentné príjmy, personál infekčných oddelení, kde už takíto pacienti sú, myslíme ale aj na všeobecných lekárov či stomatológov“, povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

    Slovenská komora zubných lekárov, od  začiatku mimoriadnej situácie so šírením COVID-19, opakovane žiadala kompetentné inštitúcie o zabezpečenie dostupnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, ako aj postup a epidemiologické usmernenie ÚVZ SR pre zubných lekárov. Žiaľ bezvýsledne. Naše žiadosti boli posúvané z miesta na miesto bez adekvátnej odpovede, resp. usmernenia a zabezpečenia OOPP.

    Uvedomujeme si situáciu pandémie COVID-19, naprieč celým svetom a hlavne Európou, preto je, na prvom miestne nevyhnutné zabezpečiť OOPP pre zdravotníckych pracovníkov, nevynímajúc zubných lekárovNa základe odporúčaní Slovenskej komory zubných lekárov a následne jednotlivých samosprávnych krajov veľa zubných ambulancií, v záujme zdravia svojich pacientov, ako aj zdravia svojho zubného personálu, výrazne menili a prispôsobovali chod svojich zdravotníckych zariadení. Niektorí obmedzili prevádzku a niektorí, hlavne zubní lekári nad 65 rokov, ktorých máme na Slovensku 25%, museli svoje prevádzky zatvoriť.  Jednou z príčin takéhoto stavu je nulový počet respirátorov FFP3, celotelových plášťov, chirurgických čiapok, ochranných štítov pre opakované použitie, či dezinfekcia povrchová na ruky a na inštrumentárium.

   Zubní lekári sú najviac ohrození poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, nakoľko ošetrujú pacienta vo vzdialenosti 20 až 30 cm od ústnej dutiny. Pre nás, zubných lekárov, je prioritné zachovať dostupnosť zubnolekárskych ošetrení, aspoň v nevyhnutnom rozsahu  pre celú populáciu aj v takejto mimoriadnej situácii. „Vážime si prístup predsedu vlády Igora Matoviča a ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, že na naše neustále upozorňovanie a žiadosti už od začiatku februára, neopomenuli zubných lekárov a v prvej vlne distribúcie respirátorov sme zaradení medzi poskytovateľov s najvyššou mierou kontaktu s pacientmi“, povedal prezident komory Igor Moravčík. Ďalej uviedol, že sa predstavitelia regionálnych komôr aktuálne kontaktujú s jednotlivými samosprávnymi krajmi k postupu distribúcie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre jednotlivé zubné ambulancie.  

Zubní lekári nevyhnutne potrebujú respirátory FFP3 – CERTIFIKOVANÉ , celotelové overaly, chirurgické čiapky, návleky na obuv – jednorázové, ochranné štíty pre opakované použitie ( dezinfikovateľné alebo sterilizovateľné), dezinfekcia povrchová, na ruky, na inštrumentárium.

Nevieme, koľko bude trvať pandémia COVID-19 a ako budeme ordinovať v zubných ambulanciách. V Číne, počas koronavírusu, zubné ambulancie zatvorili. Zubnolekárske výkony sú financované viaczdrojovo a obmedzenie prevádzky, resp. zatvorenie zubných ambulancií môže spôsobiť zubným lekárom ekonomický kolaps, ako aj následne kolaps dostupnosti zubného ošetrenia.

Slovenská komora zubných lekárov poslala predsedovi vlády a kompetentným ministrom žiadosť, aby sa plánované vládne kompenzačné opatrenia vzťahovali aj na zubné ambulancie, ktorých fungovanie je následkom súčasnej situácie existenčne ohrozené. 

Spôsob prenosu nákazy COVID – 19 kvapôčkovou infekciou radí zubných lekárov a sestry medzi najrizikovejšiu skupinu, pričom riziko prenosu je pri používaní aerosólu počas poskytovania zdravotnej starostlivosti ešte niekoľkonásobne zvýšené.

Práve pre vysokú rizikovosť prenosu na zdravotnícky personál, akútnej nedostupnosti osobných ochranných pracovných prostriedkov a predchádzaniu nebezpečenstva šírenia nákazy medzi pacientmi musia pristupovať zubní lekári od obmedzenia režimu prevádzkovania zubných ambulancií až pod ich úplne uzatváranie.  

„ Obmedzené možnosti ošetrovania pacientov majú veľmi závažný dopad na ekonomické fungovanie zubných ambulancii. Zubní lekári nemajú paušálne mesačné platby, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia (tzv. kapitačné platby). Financovanie zubných ambulancií je viazané na úhradu reálne poskytnutej zdravotnej starostlivosti a doplatkoch pacientov. Prípadné kompenzácie zo strany zdravotných poisťovní nepokryjú ani len fixné prevádzkové náklady zubných ambulancií (mzdy, nájomné, povinné poistenia a ďalšie náklady), pretože zubné ambulancie financované viaczdrjovo.. V ešte horšej situácii sú zubní lekári, ktorí nemajú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami a poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom len na priamu platbu, v ich prípadoch je 100 % odkázanosť iba na platby od pacientov za zubnolekárske výkony“, povedal prezident komory Igor Moravčík.