Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Deň ústneho zdravia

Európsky a svetový deň ústneho zdravia

Deň ústneho zdravia znamená upriamiť pozornosť obyvateľov na prevenciu a problematiku najčastejších ochorení nielen ústnej dutiny, ale aj ochranu celkového zdravia človeka.

12.september 1990  vznikol deň ústneho zdravia  na počesť zakladateľa FDI profesora Charlesa Eduoarda Godona, ktorý sa v tento deň narodil. Prof. Godon (1854-1923) sa narodil a pôsobil v Paríži ako profesor zubného lekárstva, bol čestným viceprezidentom a prezidentom mnohých medzinárodných kongresov v zubnom lekárstve. Odvtedy sa FDI (Svetová federácia zubných lekárov) stala hlavným reprezentantom viac ako jedného milióna zubných lekárov na svete, ktorá vyvíja zdravotnú politiku a kontinuálne vzdelávacie programy; podporuje globálne aktivity ústneho zdravia; podporuje stavovské organizácie členských krajín; spolupracuje so SZO.

Do roku 2012  vrátane, bol 12.september svetovým dňom ústneho zdravia a boli mu venované početné aktivity a podujatia, od roku 2013 je organizovaný ako Európsky deň ústneho zdravia organizovaný na národnej úrovni členského štátu FDI.

SKZL v roku 2011 po prvý krát zorganizovala  sprievodné podujatie odborného kongresu SDD –  edukáciu detí materských a základných škôl z Bratislavy o význame ústnej hygieny s praktickým nácvikom a hravou formou čistenia zubov a o správnej výžive. Sme si vedomí, že práve vzdelávanie o ústnom zdraví je slabým miestom v uvedomení si jeho významu, a preto v tejto tradícii pokračujeme a od r. 2016 ďalej pre deti v Šamoríne. Edukáciu sme ďalej doplnili o základy resuscitácie a význame vody pre život.

Zároveň podľa zamerania určeného SZO sme informovali zubných lekárov o najnovších poznatkoch v oblasti prevencie ústneho zdravia, nielen na úrovni primárnej, ale aj sekundárnej prevencie. Takto sme sa okrem prevencie zubného kazu v jednotlivých rokoch vzdelávali našich kolegov v oblasti vzájomných súvislostí :

  • Ústne zdravie a chronické neprenosné ochorenia (2011)
  • Ústne zdravie a vplyv fajčenia (2013)
  • Ústne zdravie a diabetes mellitus (2014)
  • Zubní lekári zachraňujú život – orálny karcinóm (2015)
  • Antibiotiká a riziko rezistencie v zubnom lekárstve (2016)

 

Svetový deň ústneho zdravia

Prezídium FDI neskôr rozhodlo, že 20.marec sa stane Svetovým dňom ústneho zdravia a pre Európsky deň ústneho zdravia zostáva tradičný 12. september. SZO v spolupráci s FDI každoročne orientuje pozornosť odborníkov  a informovať laickú verejnosť na  dôležité oblasti s výzvou ktoré formujú ústne zdravie a jeho väzby na celkové zdravie. SKZL sa zapojila do týchto aktivít a pripravila nasledovné podujatia :  

  • Oslava zdravého úsmevu (r.2014)- vzorová vyučovacia hodina o ústnom zdraví na ZŠ Mierová, Bratislava
  • Úsmev pre život (2015) – edukácia detí ZŠ v Košiciach, Prešove a Trenčíne a poradenstvo pre verejnosť, odborná konferencia pre zubných lekárov a študentov zubného lekárstva,
  • Všetko sa začína tu! Zdravé ústa. Zdravé telo – (2016) s podtextom Dnes pime iba čistú vodu! Edukácia detí materských a základných škôl
  • Zdravé ústa – recept na dlhý život (2017)
  • Otvor ústa a uvidíš svoje zdravie (2018)

 

Povedz Ááá … Staraj sa o svoje ústa, aby si ochránil svoje zdravie (2019)