Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Európsky deň ústneho zdravia

Tlačová správa
Bratislava, 12. 9. 2019

12. september – Európsky deň ústneho zdravia

Mottom Svetovej zdravotníckej organizácie pre rok 2019 : … Povedz Ááá … otvor ústa a uvidíš svoje zdravie … pokračuje aj Európsky deň ústneho zdravia, ktorý každoročne pripadá na 12.september.

Slovenská komora zubných lekárov aj pri tejto  príležitosti chce upriamiť pozornosť nášho obyvateľstva na význam prevencie ústneho zdravia dospelých. „Väčšina dospelej a najmä seniorskej populácie prevenciu vníma len ako absolvovanie preventívnej prehliadky raz ročne, a tým urobili všetko pre svoje ústne zdravie“, hovorí predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka MZ SR pre zubné lekárstvo prof. Neda Markovská.

V prvom rade je potrebné si pamätať, že ochorenia ústnej dutiny, ako je zubný kaz a zápal ďasien postihujú viac ako 90% dospelej populácie, ale môžeme ich prevenciou predchádzať. Slovenská populácia dospelých a seniorov vo vysokom počte trpia tzv. chronickými neprenosnými ochoreniami. Tieto sú charakterizované dlhodobo sa vyvíjajúcim a pomalým priebehom a ich vznik je výsledkom kombinácie faktorov genetických, fyziologických, životného prostredia a zlozvykov. Ide najmä o  kardiovaskulárne ochorenia ako je vysoký krvný tlak, srdcový infarkt, aterosklerózu, vysokú hladinu cholesterolu. Ďalej sú to pacienti s chronickým zápalom pľúc, chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, astmou, diabetes mellitus. Nie malú skupinu tvoria pacienti, ktorí pre rôzne ochorenia užívajú lieky na riedenie krvi, alebo ide o pacientov po transplantácii, srdcovej chlopne, samotných orgánov alebo tých, ktorí na transplantáciu čakajú. V dnešnej dobe fyzickej inaktivity sú aj pacienti v liečbe osteoporózy. 

Všetky tieto celkové ochorenia sú nepriaznivo ovplyvnené a zhoršuje sa ich liečba ak sa v ústach nachádza neošetrený zubný kaz, zub so zápalovým nálezom na koreni alebo zápal ďasien a parodontu. Zápal v okolí týchto zubov je spôsobený baktériami, ktorých toxické výlučky sa krvným obehom dostávajú k týmto chorým orgánom a zhoršujú ich stav.  

„Je preto nevyhnutné nezabúdať na ústne zdravie, nechať si ošetriť chrup a parodont, dvakrát ročne absolvovať dentálnu hygienu. Základ je však v každodennej domácej starostlivosti o ústne zdravie správnou ústnou hygienou, fluroridáciou, redukciou prijímaných cukrov a pravidelnými prehliadkami u zubného lekára. Zubný lekár musí byť informovaný o zdravotnom stave svojho pacienta“, dodala profesorka Markovská.

 Nikdy nie je príliš skoro ani príliš neskoro začať sa starať o svoje ústne zdravie.