Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Vážená pani doktorka, Vážený pán doktor,

 

dovoľujeme si Vás týmto upozorniť na povinnosť hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa vykonáva podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 9/2014 Z. z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky.

Údaje o výkone zdravotníckeho povolania okrem iného v registri spájajú zdravotníckeho pracovníka s konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nadobúdajú tak z pohľadu potrieb reálneho výkonu pripravovaného elektronického zdravotníctva v prípade vybraných zdravotníckych povolaní zásadný a nenahraditeľný význam.

 

V roku 2015 sa v Národnom registri zdravotníckych pracovníkov zbierajú a aktualizujú údaje za zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, farmaceut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, asistent výživy, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent, sanitár, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik.

 

Súčasná verzia formulára R (MZ SR) 8-99 je vo web aplikácii ISZI NCZI nasadená od decembra 2014 a niektoré spravodajské jednotky si preto už svoju spravodajskú povinnosť v zmysle sprievodného listu splnili.


Na stiahnutie:

{phocadownload view=file|id=1194|text=Sprievodný list|target=s}