Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Iné tlačivá

V zmysle § 72 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ČÍTAŤ VIAC…

Zrušením registrácie zaniká nielen možnosť výkonu zdravotníckeho povolania zubný lekár, ale aj Vaša povinnosť sústavne sa vzdelávať. Zrušením registrácie prestáva žiadateľ súčasne spĺňať podmienku, na základe ktorej mu bola podľa § 69 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. vydaná licencia.

ČÍTAŤ VIAC…

Oznámenie zmien údajov do registra zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie zubný lekár

ČÍTAŤ VIAC…