Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA

Slovenská komora zubných lekárov vypracovala pre svojich členov vzorový dokument interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta.

Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ho musí mať v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. zavedený a dodržiavať.

Interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta sa rozumie systém na identifikáciu, analýzu, riadenie a predchádzanie nežiaducich udalostí.

Jeho kontrolu bude vykonávať ministerstvo zdravotníctva, pričom môže za jeho nezavedenie alebo nedodržiavanie uložiť pokutu až do výšky 10 000 eur.

INTERNÝ SYSTÉM HODNOTENIA BEZPEČNOSTI PACIENTA (len pre členov po prihlásení)