Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Kedy s dieťaťom vyhľadať čeľustného ortopéda

Čeľustný ortopéd je zubný  lekár- špecialista, ktorý sa zaoberá poruchami a anomáliami vývoja tvárových kostí, čeľustí a zubov.

Identifikujete ho podľa certifikátu Slovenskej ortodontickej spoločnosti:

logo ČO

Počas vývoja dieťaťa nastávajú rôzne fázy rastu a tie je vhodné od útleho veku sledovať. Ideálne je , ak už  rodičia zaznamenajú nejakú nepravidelnosť a o nej sa informujú, v rámci pravidelných  zubných preventívnych  prehliadok u svojho zubného lekára.

Pokiaľ má rodič podozrenie na dedičnú chybu , častokrát sa v rodine rovnaká odchýlka vyskytuje medzi príbuznými, mal by zubného lekára, ošetrujúceho jeho dieťa, upozorniť.

Dedičnosť a zlozvyky (cmúľanie, dýchanie ústami,…) sú totiž najčastejšími príčinami chýb zhryzu.

Ideálny mliečny chrup má 20 zdravých mliečnych zubov, prípadne  s medzerami, ktoré zabezpečujú dostatok miesta pre neskôr prerezávajúce  trvalé zuby

Odporúčame preto sledovať:
v mliečnom chrupe: 0 – 6 rokov

1.veľký predhryz –  najčastejšie sa vyskytuje u detí dlhodobo cmúľajúcich cumlík, prst, detí na umelej výžive, prípadne u detí so sťaženým nosným dýchaním /alergie, zväčšené nosné mandle…/

Horné zuby prípadne celá čeľusť je viac vpredu pred sánkou, malá brada

2.otvorený zhryz – podobne sa vyskytuje u detí s cmúľaním  cumlíka, prsta, kojeneckým prehĺtaním, príp. u detí  so sťaženým nosným dýchaním /alergie, zväčšené nosné mandle…/, často sa kombinuje aj s predhryzom

Horné a dolné zuby sú viditeľne od seba vzdialené, vzniká medzi nimi medzera

3.obrátený zhryz – najčastejšie dedične podmieneným väčším rastom sánky alebo nedostatočným vývojom čeľuste, príp. nesprávne vyrastenými jednotlivými zubami

4.skrížený zhryz – je badateľný aj na raste tváre dieťaťa, ktorá sa akoby vychyľuje do jednej strany

5.iné nepravidelnosti – v počte, tvare a veľkosti zubov, rastu čeľustí, rázštepy, syndrómové ochorenia, príp. úrazy.

V zmiešanom chrupe:  6 -14 rokov

1.predhryz – u detí  so sťaženým nosným dýchaním (alergia, zväčšené nosné mandle), s pretrvávajúcim ústnym dýchaním, deti s  pretrvávajúcimi zlozvykmi (cmúľanie dolnej pery, obhrýzanie nechtov, ceruziek…), s dedičnou predispozíciou úzkeho tvaru a výraznejšieho rastu čeľuste, príp. menšieho rastu sánky

2.otvorený zhryz – u zdravých detí sa vyskytuje podobne ako predhryz, prípadne môže súvisieť s celkovým ochorením kostného vývoja dieťaťa alebo syndrómovým ochorením.

3.obrátený zhryz – najčastejšie dedične podmieneným väčším rastom sánky alebo podvývojom čeľuste, príp. nesprávne vyrastenými jednotlivými zubami (najčastejšie rezáky) napr. po úraze alebo predčasnej strate mliečneho zuba

Kompletný obrátený zhryz

 Obrátený prehryz rezákov

4.skrížený zhryz – je v oblasti rezákov dobre viditeľný, po stranách a na zadných zuboch sa niekedy vyskytuje spolu s jednostranným vybočením sánky prípadnou asymetriou celej tváre.

5.previslý zhryz- je badateľný väčšinou už aj  v mliečnom  chrupe, zvyčajne u detí s veľmi pravidelnými zubami. Vyznačuje sa tým, že pri zhryznutí nie je vidieť dolné zuby, horné zuby sú akoby naklonené dovnútra. Je dedičný.

6.stesnanie zubov – je najčastejšie u  detí, ktoré mali neošetrené alebo predčasne vytrhnuté mliečne zuby, ktoré nemali medzerovitý mliečny chrup alebo ktoré majú genetický nepomer veľkosti čeľustí a zubov.

7.odchýlky tvaru, počtu alebo prerezávania zubov – vyskytujú sa samostatne alebo v kombinácii s inými chybami zhryzu. Sú buď dedičné, alebo po úrazoch, či predčasnej strate mliečnych zubov

Nadpočetné zuby

Atypické tvary zubov

Retencia rezáka, príp. očného zuba

Prevencia:

  • Pravidelná starostlivosť o chrup a ústnu dutinu od narodenia dieťaťa
  • Správna výživa
  • Odstránenie zlozvykov
  • Pravidelné preventívne prehliadky
  • Predchádzanie úrazom (ochrana hlavy a tváre)

 

MUDr. Patrícia Husárová