Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Komora a lekárnici sa pozreli na zúbok 23 tisíc Slovákom

Prieskum: Lekárnici sa pozreli na zúbok 23 tisíc Slovákom 

Bratislava 20. júl 2019 – Presne 22 820 ľudí využilo príležitosť dozvedieť sa viac o tom, ako sa správne starať o zuby a ústnu dutinu, prečo je dôležitá starostlivosť o medzizubné priestory či ako si vybrať správnu zubnú kefku. Súčasťou týždennej edukačnej kampane na viac ako 300 lekárňach bol aj prieskum, ktorý ukázal, kde sú silné stránky, a v čom naopak nedostatky Slovákov v starostlivosti o zuby a ústnu hygienu.    

Garantom odborno-edukačnej kampane lekární Dr.Max spojenej s dotazníkovým prieskumom  bola už druhýkrát Slovenská komora zubných lekárov. „Jedným zo zámerov SKZL je prevencia  ústneho zdravia, využívajúc rôzne metódy edukácie našej populácie.  Zubný kaz je jedno z mála ochorení , ktorému je možné predchádzať a za jeho výskyt je zodpovedný každý jedinec sám, resp. rodič u svojich detí. Je preto nevyhnutné každého naučiť o jeho príčinách, o redukcii cukrov v potrave a ako správne vykonávať ústnu hygienu.“, uviedla prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.

Napriek nedostatkom v starostlivosti o zuby a ústnu hygienu u Slovákov možno na základe prieskumu povedať, že vzdelávanie a prevencia pacientov v oblasti ústnej hygieny má z dlhodobého hľadiska význam. Dôkazom sú najmä medziročné zlepšenia vo vybraných ukazovateľoch, ktoré potvrdili zvýšenú informovanosť verejnosti.

EDUKÁCIA A PREVENCIA POTVRDILI MIERNE ZLEPŠENIE

Medzi pozitívne zistenia, ktoré potvrdili výsledky odbornej kampane, patrí, že 93 % opýtaných používa pri starostlivosti o ústnu hygienu zubnú kefku. Menej uspokojivé už však je, že iba tretina návštevníkov – 33 % (v roku 2018: 31,7 %) využíva na čistenie medzizubnú kefku a ešte nižší je podiel Slovákov 30 % (v roku 2018: 28,7 %), ktorí využívajú v starostlivosti o ústnu dutinu dentálnu niť. Keďže ani najlepšia technika čistenia zubov zubnou kefkou nedokáže odstrániť všetky nánosy zubného povlaku, na čistenie medzizubných priestorov odborníci odporúčajú používať práve špeciálne pomôcky, ako sú medzizubná kefka a dentálna niť. Ako však ukazuje medziročné porovnanie výsledkov prieskumu v rámci odbornej kampane badať u pacientov mierne zlepšenie v oboch parametroch o +1,3 %.

Medzi tri najčastejšie dôvody návštevy zubného lekára za posledné 2 roky patrí podľa účastníkov kampane preventívna prehliadka (81 %), dentálna hygiena (21 %) a bolesť zuba (26 %). Prekvapivé, ba až alarmujúce zistenie v tejto časti prieskumu však je, že až 3 % opýtaných ľudí za posledné dva roky zubára vôbec nenavštívili. 

Značným nedostatkom v starostlivosti o zuby a hygienu ústnej dutiny je ďalej nepravidelná výmena zubnej kefky. Tú by sme si mali podľa odporúčania zubných lekárov zmeniť minimálne každé dva až tri mesiace a vždy po prekonaní infekčnej choroby. V opačnom prípade riskujeme návrat ochorenia či choroboplodných zárodkov v ústnej dutine. Tento prístup však podľa zistení z odbornej kampane nedodržiava ani pätina opýtaných.  

Pozitívny je nárast ľudí, ktorí si menia kefku každé 3 mesiace. Tých je podľa aktuálneho zistenia 63 % (v roku 218: 57,7 %). Avšak len 17 % ľudí (v roku 2018: 17,8 %), ktorí sa zúčastnili na preventívnej akcii v lekárňach Dr.Max, si vymieňa zubnú kefku pravidelne každé tri mesiace a vždy po prekonaní infekčnej choroby. Nepravidelne si zubnú kefku mení rovnako 17 % opýtaných (v roku 2018: 22,4 %) a raz za pol roka bez ohľadu na prekonané infekčné ochorenie si zubnú kefku mení 13 % návštevníkov (v roku 2018: 12,8 %). 

Pri otázke o dôvodoch vzniku zubného kazu pozorovať zlepšenie, ktoré sa dá pripísať aj edukácii pacientov. Na otázku lekárnikov, či návštevník pozná najčastejšie uvedené dôvody vzniku zubného kazu odpovedalo „áno“ až 86 % ľudí (v roku 2018: 83 %), zvyšných 13 % opýtaných (v roku 2018: 17 %) si nemyslí alebo nevie o fakte, že dokonalá ústna hygiena a obmedzenie sladených nápojov a jedál sú ideálnou prevenciou proti zubnému kazu. Rovné percento ľudí na otázku neodpovedalo. V tomto smere tak medziročné porovnanie v prieskume lekární Dr.Max potvrdzuje zlepšenie vedomosti Slovákov o 3 %.

Ďalším príkladom pozitívnej zmeny, ktorý prináša vzdelávanie verejnosti, hoci v celkovom meradle ide opäť o značne nepriaznivý ukazovateľ, je zistenie, že podľa 13 % ľudí (v roku 2018: 15 %) odbornej kampane je normálne a bežné krvácanie ďasien pri čistení zubov. 

Medzi rovnako nelichotivé výsledky tohtoročného prieskumu možno zaradiť aj nízku vedomosť účastníkov kampane, z ktorých pätina (20 %) nevie alebo sa mylne domnieva ako vzniká zubný kaz. V medziročnom porovnaní môžeme hovoriť o zlepšení vedomosti pacientov, keďže v roku 2018 na rovnakú otázku nepoznalo odpoveď až 23 % opýtaných. 

A takmer 4 500 všetkých ľudí (20 %), ktorí sa zúčastnili odbornej kampane nevedeli, že neošetrený zubný kaz alebo zápal ďasna môžu mať priamy vplyv na poškodenie obličiek, srdca, ciev a iných orgánov. V porovnaní s minulosťou aj tu vidieť zvýšenie povedomia, keďže na identický dotaz v roku 2018 odpovedalo „nie“ alebo „neviem“ až 25 % ľudí (6 500 účastníkov kampane).   

„Výsledky tohtoročnej dentálnej kampane potvrdzujú, že prevencia a poradenstvo pre pacientov majú zmysel a prinášajú pozitívne výsledky. Hoci Slováci nemajú podľa prieskumu stále ideálne vedomosti a dokonalé návyky v starostlivosti o zuby a ústnu hygienu, v medziročnom porovnaní vybraných ukazovateľov môžeme hovoriť o miernom zlepšení. A preto, že v oblasti starostlivosti a edukácie pacientov vidíme zmysel, budeme aj naďalej intenzívne pracovať,“ vysvetľuje Jana Varsová, farmaceutka a špecialistka na odborné kampane z lekární Dr.Max.

STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA JE KĽÚČOVÁ

Do edukačnej kampane lekární Dr.Max s názvom „Dni dentálnej hygieny“ (8.4. – 12.4. 2019) sa tento rok zapojilo 22 820 ľudí (73 % žien a 27 % mužov). Odborníci v lekárňach vysvetlili návštevníkom, ako sa správne starať o zuby a ústnu dutinu, prečo je dôležitá starostlivosť o medzizubné priestory či ako si vybrať správnu zubnú kefku. Objasnili tiež, prečo je potrebná pravidelná návšteva u zubného lekára a dentálneho hygienika.