Médiá

RKZL Bratislava – Kontakt

KONTAKT:

Sekretariát RKZL Bratislava
Pažítková 5
821 01 Bratislava

Tajomníčka:

Žiadame Vás, aby ste si návštevu dohodli vopred telefonicky.

Tel. č. +421 02 4341 3307
e-mail: rkzlba@gmail.com

Úradné hodiny:

Utorok: 7:30 – 16:30
Štvrtok: 7:30 – 14:30

Úradné hodiny prezidenta RKZL
Utorok: 14:00 – 18:00

Fakturačné údaje:
IČO: 17639646
DIČ: 2021176234
IČ DPH: SK2021176234
bežný účet : SK66 0200 0000 0042 2845 8358
vzdelávací účet: SK73 0200  0000  0042  2844  4458