Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Komora zubných lekárov k navrhovanému štátnemu rozpočtu na rok 2023

Tlačová správa, 12. 12. 2022

Slovenská komora zubných lekárov pozorne sleduje schvaľovacie procesy zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Tak, ako každý rok, zásadne nesúhlasí s navrhovaným percentuálnym vyčíslením verejného zdravotného poistenia za poistencov štátu, ktoré sa z roka na rok znižuje. Už pred takmer desiatimi rokmi sme, organizácie zastupujúce zdravotníkov a pacientov, žiadali platbu na úrovni minimálne 5 % HDP. Napriek tomu je každoročne opačný trend platby za poistencov štátu, čo spôsobuje nestabilitu, neistotu, atomizáciu a nedôveru celého ústavného a predovšetkým ambulantného sektora.

Pre zubných lekárov nie je prijateľné, že rozpočet je predkladaný neskoro. Požadujeme dve veci – predvídateľnosť a stabilitu. Predvídateľnosť znamená, že musíme dostatočne dopredu poznať plánovanie financií v zdravotníctve. Veľa investícií u zubných lekárov je dlhodobého charakteru. Je to dôležité predovšetkým preto, aby bola zabezpečená dostupnosť kvalitnej zubno-lekárskej starostlivosti. Čím je menší rozpočet, tým väčšia záťaž prechádza na pacienta a je tu riziko, že pacient si bude môcť dovoliť menej výkonov. Sme presvedčení, že si to náš pacient nezaslúži.

„Stabilita je pre nás dôležitá, ale neznamená to, že ak ekonomicky aktívne obyvateľstvo odvedie viac financií, tak štát dá za svojich poistencov menej. Potom by sme sa mohli dopracovať ku krajnému riešeniu, že ak bude veľa zamestnaných a budú veľa odvádzať na zdravotné poistenie, tak štát nebude prispievať za svojich poistencov vôbec“, povedal prezident komory Igor Moravčík.

Ambulantný sektor musí byť financovaný takým spôsobom, aby bolo možné pacientom, z dlhodobého hľadiska, poskytovať kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.

Žiadame Vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby sa napĺňalo programové vyhlásenie vlády v plnom rozsahu v kapitole zdravotníctvo. Nie je možné prenášať financovanie a zodpovednosť na plecia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.