Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Metodický pokyn MZ SR k zúčtovaniu jednorazového finančného príspevku

Rezort zdravotníctva vydal metodický pokyn pre uľahčenie zúčtovania jednorazových finančných príspevkov vyplatených zdravotníkom

V januári 2022 si zdravotnícki pracovníci vo svojich výplatách za mesiac december 2021 našli jednorazovú odmenu za ich prácu. Keďže tieto prostriedky boli vyplatené zo štátneho rozpočtu, podliehajú podľa zákona o rozpočtových pravidlách finančnému zúčtovaniu. V aktuálnom metodickom pokyne nájdu zamestnávatelia presný postup, ako majú toto finančné zúčtovanie zrealizovať.

Súčasťou metodického pokynu je aj elektronický formulár vo webovej aplikácii ISZI, ktorý je potrebné vyplniť a zaslať NCZI do 28. marca 2022 do 16.tej hodiny. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti upozorňuje, že ak neboli vyplatené všetky finančné prostriedky, tak v prípade zostatku je potrebné vrátiť financie  do štátneho rozpočtu do 3 dní od elektronického zaslania formulára, nakoľko boli štátom poskytnuté iba na jeden účel, a to na vyplatenie jednorazového príspevku zdravotníckym pracovníkom v zmysle decembrovej výzvy. Celý postup vrátenia finančných prostriedkov je definovaný metodickým pokynom.

Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné následne vrátiť. Do 9.3. vratky posielať na na číslo účtu:  IBAN: SK73 8180 0000 0070 0015 0043 a od 10.3.2022 (vrátane) zasielať vratky už na nové číslo účtu: SK71 8180 0000 0070 0041 1979.

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý tvorí  IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý prijal finančné prostriedky zo strany MZ SR.

Metodický pokyn obsahuje aj informácie pre tých zamestnávateľov, ktorí  z akéhokoľvek dôvodu poskytnuté finančné prostriedky vôbec nevyplatili. Prosíme zamestnávateľov, aby neposielali formulár poštou, a to ani v prípade, ak zistia chybu v údajoch. V prípade potreby opraviť alebo vymazať odoslaný formulár je nutné poslať požiadavku na podatelna@nczisk.sk, avšak najneskôr v termíne do 28. marca do 13:00 hodiny – po tomto termíne už nebude možné žiadostiam o opravu odoslaných údajov operatívne vyhovieť.

Metodický pokyn k zúčtovaniu finančných prostriedkov poskytnutých ako jednorazový finančný príspevok zdravotníckym pracovníkom (COVID_ZUCT_V02) je zverejnený na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: MZ SR