Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu

dentist 2530990 340
Slovenská republika ako členský štát Európskej únie podpísala Minamatský dohovor o ortuti, ktorým sa zaviazala k  postupnému ukončeniu používania zubného amalgámu v zubno-lekárskej praxi (ambulancii zubného lekárstva a ambulancii zubno-lekárskej pohotovostnej služby). V zmysle § 81 ods. 6 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo zdravotníctva vydáva Národný plán opatrení v súvislosti s postupným ukončovaním používania zubného amalgámu (ďalej len „národný plán opatrení“) s účinnosťou 1. 7. 2019 v súlade s Článkom 10 ods. 1, 4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ L 137, 24.5.2017).

NÁRODNÝ PLÁN