Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

NCZI informuje: Vypnutie služieb eReceptu vo verzii 3

NCZI informuje, že dňa 26. 6. 2020 dôjde k dlhodobo plánovanému vypnutiu služieb eReceptu vo verzii 3.

Znamená to, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí svoje informačné systémy neaktualizovali na verziu eReceptu v4 alebo v5, nebudú môcť po uvedenom dátume elektronicky predpisovať recepty alebo vydávať lieky/zdravotnícke pomôcky.

Odporúča sa v prípade potreby kontaktovať svojho dodávateľa IS a overiť si stav a spôsob aktualizácie služieb eReceptu tak, aby neprišlo k ich výpadku.

Ak príde k výpadku služieb eReceptu, bude možné použiť iba tlačenú verziu receptu.

Dodávatelia IS sú/ boli o uvedenej zmene dostatočne a v predstihu informovaní.

Po 26.6.2020 bude možné používať iba služby eReceptu vo verzii v4 a v5.

Odporúča sa preveriť si verziu služieb eReceptu vo vašom PC i v prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu (krízová situácia, iné) momentálne neposkytujete služby obyvateľstvu a v súčinnosti s dodávateľom IS aktualizovať služby eReceptu ešte pred termínom 26.6.2020.