Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

NCZI informuje – Zdravotnícky pracovník a výkon zdravotníckeho povolania

.

Za účelom lepšej informovanosti zdravotníckych pracovníkov ohľadom povinnosti registrovať sa v registri zdravotníckych pracovníkov (ZPr) na jednej strane (ak ZPr vykonáva zdravotnícke povolanie) a ohľadom povinnosti požiadať o pozastavenie/zrušenie registrácie v registri komory na strane druhej (ak zdravotnícke povolanie osoba nevykonáva), Národné centrum zdravotníckych informácií pripravilo podklad s vysvetlením obsahu pojmu zdravotnícky pracovník, vrátane vysvetlenia foriem a spôsobov výkonu zdravotníckeho povolania.

Zdravotnícky pracovník a výkon zdravotníckeho povolania