RKZL Banská Bystrica - Aktuality

Stomatologický kongres BB Dent Kaskády 2020, ktorý sa mal konať 10. -11.9.2020 sa zdôvodu Covid-19 ruší!

Najbližšie plánujeme  kongres BB Dent Kaskády 2021 zorganizovať v termíne   10. -11.9.2021