RKZL Bratislava - Aktuality

Sekretariát RKZL 27.-28.5.2021 pre dovolenku zatvorený

Čestné prehlásenie pacienta

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

 

 

 

  • Počas pandémie stále ošetrujeme pacientov podľa aktuálneho Metodického usmernenia HO MZ SR
  • Nezabudnite : všetci pacienti sa objednávajú telefonicky, vstupujú s rúškom, vyplnia Čestné vyhlásenie pacienta, meriame im teplotu, dôkladne si musia umyť a dezinfikovať ruky
  • za dodržanie protiepidemických nariadení je zodpovedný prevádzkovateľ