RKZL Trenčín - Aktuality

Odporúčanie

V súvislosti s pandémiou COVOD-19 venujte pozornosť odporúčaným postupom Slovenskej komory zubných lekárov pred ošetrením v zubných ambulanciach. Je dôležité dodržiavať navrhované postupy pre ochranu zdravia dentálnych tímov ako aj ďalších pacientov, ktorí sú ošetrovaní v zubných ambulanciach.

Odporúčania pacientom