RKZL Trenčín - Aktuality

.

 

Štandartné postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v zubnom lekárstve pacientovi s podozrením na ochrenie COVID 9 alebo pozitívnym na ochorenie COVID 19 sa dočítate v Metodickom usmernení MZ SR.

Metodické usmernenie MZ SR k testovaniu pacientov zo dňa 7.9.2021 

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu a platné nariadenia je zrušené školenie NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCII s dátumom 14.12.2021.

Registrovaní účastníci budú informovaní emailom z RZP Trenčín.

 

RZL a.s. Trenčín Vás pozýva na akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

Termíny konania: 14.12.2021 od 08:00  hod.

                               20.01.2022 od 08:00 hod.

                               25.01.2022 od 08:00  hod.

                               03.02.2022 od 12:00  hod.

Miesto konania: Edukačné centrum RZP/Budova Masaryčky/

                             Legionárska 7158/5

                             Trenčín

Registrácia cez web: www.rzp.sk/stomatolog

Pozvánka NPŽF

 

 

OZNAM

V priestoroch budovy sekretariátu používajte rúško a pri vstupe použite dezinfekciu rúk.

Osobnú návštevu sekretariátu je vhodné dohodnúť si vopred.

V súvislosti so zamedzením ďalšieho šírenia infekcie spôsobujúcej ochorenie COVID-19 Vás žiadame,

aby ste svoje žiadosti riešili prednostne telefonicky

 na tel.čísle 0918 665 360 alebo mailom na rkzltn@skzl.sk.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dňa 26.2. sa konal online seminár zubných lekárov - Traumatológia zubov

V súvislosti s pandémiou COVOD-19 venujte pozornosť odporúčaným postupom Slovenskej komory zubných lekárov pred ošetrením v zubných ambulanciach.

Je dôležité dodržiavať navrhované postupy pre ochranu zdravia dentálnych tímov ako aj ďalších pacientov, ktorí sú ošetrovaní v zubných ambulanciach.

Odporúčania pacientom