Disciplinárna komisia

Je etický a disciplinárny orgán komory. Vykonáva disciplinárnu právomoc nad členmi komory.

MUDr. Martin Griger
Predseda disciplinárnej komisie
MUDr. Martin Rebry
Podpredseda disciplinárnej komisie
MUDr. Silvia Hranaiová
Člen Disciplinárnej komisie
MUDr. Milan Lehotský
Člen disciplinárnej komisie
MUDr. Helena Potocká
Člen Disciplinárnej komisie