Prezídium

Je výkonným orgánom komory, zabezpečuje fungovanie komory, a to od hospodárenia s jej majetkom, cez zapisovanie zdravotníckych pracovníkov do registra, ukladanie pokút až po informačnú činnosť komory.

MUDr. Igor Moravčík
MUDr. Igor Moravčík
Prezident SKZL

+421 2 482 040 70

MUDr. Matúš Ursíny
MUDr. Matúš Ursíny
Viceprezident SKZL

+421 905 618 511

MUDr. Jozef Hudec
MUDr. Jozef Hudec
Viceprezident SKZL

+421 48 413 7882

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Člen Prezídia SKZL

+421 2 638 147 57,+421 2 544 128 44

MUDr. Patrícia Husárová
MUDr. Patrícia Husárová
Člen Prezídia SKZL
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
Člen Prezídia SKZL
MUDr. Martin Kotulič
MUDr. Martin Kotulič
Člen Prezídia SKZL

+421 41 423 8256