Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.

MUDr. Ingrid Jurkin
MUDr. Ingrid Jurkin
Člen Rady SKZL
MUDr. Viera Kostolániová
MUDr. Viera Kostolániová
Člen Rady SKZL
MUDr. Milan Kráľovič
MUDr. Milan Kráľovič
Člen Rady SKZL
MUDr. Peter Kukolík
MUDr. Peter Kukolík
Člen Rady SKZL
MUDr. Július Ladický
MUDr. Július Ladický
Člen Rady SKZL
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Člen Rady SKZL
MDDr. Michaela Lifková
MDDr. Michaela Lifková
Člen Rady SKZL
MUDr. Katarína Petranská
MUDr. Katarína Petranská
Člen Rady SKZL
MDDr. Michal Sabadoš
MDDr. Michal Sabadoš
Člen Rady SKZL
MUDr. Ján Soták
MUDr. Ján Soták
Člen Rady SKZL
MDDr. Martin Šimo
MDDr. Martin Šimo
Člen Rady SKZL