Výbor pre dentálnu prax

Základným zameraním výboru je riešenie postavenia zubného lekárstva v rámci systému zdravotnej starostlivosti, najmä v súvislosti s materiálno-technickým vybavením a personálnym zabezpečením ambulancií zubného lekárstva a úhrady poskytnutej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Zástupcovia výboru rokujú v rámci pôsobnosti výboru s orgánmi štátnej správy, územnej a záujmovej samosprávy a zdravotnými poisťovňami.

MUDr. Jozef Hudec
Predseda Výboru pre dentálnu prax
MUDr. Igor Moravčík
Člen Výboru pre dentálnu prax
MUDr. Patrícia Husárová
Člen Výboru pre dentálnu prax
MDDr. Martin Šimo
Člen Výboru pre dentálnu prax
MUDr. Ján Soták
Člen Výboru pre dentálnu prax
MUDr. Július Ladický
Člen Výboru pre dentálnu prax
MDDr. Peter Džupa
Člen Výboru pre dentálnu prax

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.
Právnik