Výbor pre legislatívu

Výbor sa zameriava najmä na sledovanie a pripomienkovanie legislatívnej iniciatívy, ktorá sa týka zubného lekárstva. V prípade neakceptovania pripomienok sa zástupcovia výboru zúčastňujú rozporových konaní s predkladateľmi legislatívnych návrhov. Výbor pripravuje návrhy vnútorných predpisov komory ako aj ich zmien, vypracúva stanoviská a je poradným orgánom rady komory.

MUDr. Cyril Václav
Predseda Výboru pre legislatívu
MUDr. Viera Kostolániová
Člen Výboru pre legislatívu
MDDr. Michal Sabadoš
Člen Výboru pre legislatívu
MUDr. Miroslav Jánošík, MPH
Člen Výboru pre legislatívu
MUDr. Miroslav Fryk
Člen Výboru pre legislatívu
MUDr. Marián Sivák
Člen Výboru pre legislatívu
MDDr. Michaela Lifková
Člen Výboru pre legislatívu
MUDr. Jaroslav Jenčo
Člen Výboru pre legislatívu

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Peter Kotira, PhD. – právnik

Mgr. Peter Kotira, PhD.
Právnik