Výbor pre prevenciu

Prioritou Výboru SKZL pre prevenciu je propagácia a rozvoj primárnej prevencie na Slovensku prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch súvisiacich s prevenciou a orálnym zdravím.

Snahou výboru je  začlenenie projektov orálneho zdravia do Národného programu zdravia a zavedenie Celoplošného projektu prevencie v SR v spolupráci s MŠ SR a MZ SR. 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Predseda Výboru pre prevenciu
MDDr. Martin Šimo
Člen Výboru pre prevenciu
MUDr. Ján Soták
Člen Výboru pre prevenciu
MDDr. Michaela Lifková
Člen Výboru pre prevenciu
MDDr. Adam Mikuš
Člen Výboru pre prevenciu
MUDr. Peter Kukolík
Člen Výboru pre prevenciu
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Člen Výboru pre prevenciu
MUDr. Jana Kaiferová, PhD.
Člen Výboru pre prevenciu

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Ingrid Gašičová, MPH – riaditeľka

Mgr. Ingrid Gašičová Hebertová, MPH
Riaditeľka