Výbor pre vzdelávanie

Výbor SKZL pre vzdelávanie zabezpečuje dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky ako aj medzinárodných zubolekárskych organizácií v oblasti vzdelávania. Koordinuje vzdelávacie aktivity v rámci SKZL. Dozerá a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích akcií . Vyhodnocuje výsledky kontinuálneho vzdelávania všetkých zubných lekárov registrovaných na Slovensku. Podieľa sa na tvorbe legislatívy SR v oblasti vzdelávania a v spolupráci s legislatívnym výborom implementuje príslušné zákony do vnútrokomorových predpisov.

MUDr. Martin Kotulič
Predseda Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Bohuslav Novák, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Ladislav Czakó, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Silvia Timková, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Jozef Minčík, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Dušan Hollý, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Milan Kráľovič
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Tomáš Červenka
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Katarína Petranská
Člen Výboru pre vzdelávanie
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
Člen Výboru pre vzdelávanie

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová – vzdelávanie

Ing. Helena Šalingová